Zajímavosti

13. 07. 2023

Domů
Štěně nebo starší ?
Standard
Ideál kerna
Život ve smečce
Výběr majitele
Krytí
Výběr chovatele

 

 

HOITY - TOITY GANG

(rozpustilá banda) 

je název naší chovatelské stanice, který nám byl přidělen pod registračním číslem 1271/06 dne 19.12.2006.

Takže všechna štěňátka po našich holkách budou mít za svým jménem "příjmení" Hoity-Toity Gang

 

 

FELLA

Zastarale Felicián. Jméno latinského původu, vykládá se jako "šťastný, štěstí" (felix="štěstí, šťastný").
Další varianty jména: Fela, .....

A naše Kenie je opravdu naše štěstíčko .... a zlatíčko, oproti té malé rošťandě je to poklad

A je štěstíčko i proto, že byla poslední z vrhu a v podstatě "zbyla jen pro nás"

 

 

KAMEI

(kamej) je drahokam nebo polodrahokam zdobený plastickou reliéfní řezbou využívající různobarevné vrstvy kamene zpravidla s figurálním motivem. Kameje bývaly zasazovány do různých šperků. Jejich výroba dosáhla vrcholu již v antice, později zhotovovány v renesanci a klasicismu.

Naše Kamei je takový náš klenot, ovšem s motivem rozpustilého poťouchlého skřítka :)) 

 

 

 

CAIRNSKÝ TERIÉR

 

Při své nedávné návštěvě u svých nových známých jsem objevila malou knížku - Atlas psů z roku 1994. Hledala jsem samozřejmě kerny a našla jsem cairnského teriéra :-)) 

A protože byste mi to nikdo nevěřil, tak tady je důkaz :

 

cairnsky_terier.jpg

Docela mě tento článeček pobavil. Přemýšlela jsem o tom, co mi řekne Kenie, až jí přečtu poslední větu "Cairnský teriér je vynikající plavec." :-)). Nevím jestli to moje zlatíčko začne konečně plavat :-)).

Dále si všimněte ideální výšky 25 - 30 cm a váhy 6-7,5 kg....

Většina kernů má dnes kolem 30 cm a váhu tak nad 8 kg. 

Níže uvedený text se mi podařilo dohledat a převzít z publikace TERIÉŘI od pánů Stuchlý-Císařovský, ze kterého roku jsem se bohužel nedočetla. Nicméně publikace je to minimálně 20 let stará a už v té době se o kernech psalo : 

Je pozoruhodné, ale svým způsobem i zákonité, že jako kulturní plemeno nejpozději uznaný nízkonohý teriér, známý dnes jako cairn teriér, je vzhledově nejbližší (zejména pokud není patřičně upraven) splečnému předkovi všech čtyř současných ze Skotska pocházejících plemen teriérů. Je tomu tak proto, že s jeho organizovaným chovem se začalo pozdě, byť jistý čistokrevný chov spontánně vznikajícího plemene existoval bezpochyby už mnohem dříve. Proto se dnešní cairn terirér podobá za určitých okolností svému předku, který je též předkem skotského teriéra, skye teriéra a west highland white teriéra víc, než jeho nejbližší příbuzní. Cairn teriér vznikl ze "zbytků" onoho společného základu, z něhož vzešla i další s ním spřízněná plemena.

Za příznačná, pokud jde o příbuznost čtyř plemen teriérů ze Skotska, lze považovat slova D.J. Thompsona - Greye (řečeného Whinstone z Dundee), jež uvedl ve své knize Dogs of Scotland (Skotští psi) z roku 1891 : 

"Teriér, který je dnes znám jako skotský teriér, je hrubosrstý teriér ze Skotské vysočiny neboli cairn teriér, který na ostroje Skye je znám jako čistokrevný skye teriér." 

Co k tomu dodat? Že to asi vystihovalo tehdejší stav věci.

Jméno cairn teriér je odvozeno od slova "cairn", které znamená  kámen, hromadu kamení, či z kamení navršenou mohylu, označující místo posledního odpočinku zemřelého. Předkové cairn teriéra byli používáni kromě jiného jako lovečtí psi při lovu kunovitých a jiných menších šelem, zalézajících do děr mezi kameny navršených mohyl. Označení cairn teriér se používalo již v 16. století, ale pouze ve smyslu obecném, ne jako označení psa určité plemenné příslušnosti. Šlo zkártka o běžné, pracovně obvyklém způsobempoužívané nízkonohé teriéry, kteří navíc nalézají uplatnění při hubení hlodavců a hlídání objektů.

Psy, které můžeme považovat za předky dnešního cairn teriéra, se vyskytovali hojně na statcích a usedlostech na západním pobřeží Skotska a na ostrovech k němu přiléhajících, Mull, Harris, ale také Skye aj. Proto má cairn teriér vývojově nejblíže ke skye teriérovi. Nikoli nadarmo býval kdysi nazýván krátkosrstým skye teriérem. Velmi blízce je spřízněn i s west highland white teriérem.

Podle údajů J. Robertsona z roku 1935 se vyskytovaly v chovech teriérů ze západního Skotska a sousedních ostrovů  vrhy, v nichž byla štěňata světle, krémově a někdy téměř bíle zbarvená, spolu se štěňaty zbavenými mnohem tmavěji. Světle zbarvená štěňata je možné považovat za předky west highland white teriéra, tmavá můžeme chápat jako předky cairn teriéra. Světle zbarvená štěňata bývala původně z dalšího chovu vyřazována, teprve později vznikla myšlenka vytvořit z nich samostatní plemeno s bílou srstí, jež umožní snazší rozeznatelnost psa z ahorší či špatné viditelnosti. Plukovník D.Malcom z Poltallochu tak začal se šlechtěním west highland white teriéra. Svého času se tedy ve vrzích teriérů se zkrácenými končetinami, původních na západě skotskké vysočiny a na ostrovech připobřezí, objevovala jednat štěňata pozdějích west highland white terirérů, jednat štěňata pozdějších cairn teriérů. 

První chovatelkou, která své pracovní teriéry uvedla výstavu byla A. Campbellová z Adrishaigu u Loch Fyne. Stalo se tak roku 1909, a to na Cruftově výstavě. Chovatelka přihlásila tři psy Dhorana Bhana, Roy Mohra a Cuilean Bhana, Psi byli zařazeni do jedné třídy a byli uvedeni jako "krátkosrstí skye teriéři" (Short-haired Skye Terriers). I když to byl v té době teriér ryze pracovní, získal si jako "nové plemeno" velmi rychle množství obdivovatelů. To dokládá skutečnost, že už v roce 1914 bylo na Cruftově výstavě předvedeno více než 60 psů a fen. Campbellové se zabývali chovem předků cairn teriéra už od roku 1875.

Pojmenování "nového" plemene s dlouhou minulostí  se ukázalo být určitým problémem. Dříve nebyli tito teriéři pokládáni za žádnou zvláštní formu, a neměli tudíž ani žádné zvlástní jméno. Jistě i proto se v roce 1909 navržený název Cairn teriér poměrně rychle uchytil. Jako svébytné plemeno uznal cairn teriéra Kennel Club roku 1912.  Jestliže snad zpočátku nezískával cairn teriér obdiv svým vzhledem, získával si příznivce zcela určitě svými povahovými vlastnostmi,  ale též svojí odoslností vůči nepřízni počasí a nevelikými nároky na údržbu srsti. Vzhled plemene, jako ho známe dnes, je ovlivněn úpravou srsti, jež musí být dělána s citem.

 

standard cairn terriera